Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle eigen lessen van Yoga U en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer. 

 1. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving.
 2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn mogelijk indien deze uitdrukkelijk met Yoga U zijn overeengekomen.
 3. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die in de studio’s van Yoga U worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
 4. Na inschrijving betaalt de deelnemer vóór aanvang van de lessen. Hiermee reserveert de deelnemer een plek in de les.
 5. Elke les dient vooraf te zijn gereserveerd. Abonnementen en rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les.
 6. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, wordt de les afgetrokken van het tegoed. Je kunt tot 8 uur voor aanvang van de les annuleren en dit gaat op dezelfde wijze als het reserveren van de lessen; online via momoyoga.com/yoga-u. Restitutie is niet mogelijk en je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les; dit doe je online op dezelfde manier als je een les reserveert.
 7. Lessen gaan door bij 3 deelnemers. Bij minder deelnemers kan de les worden geannuleerd. Deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 8. De geldende prijzen staan op de website van Yoga U, Yoga U heeft het recht om de prijzen van het lesgeld te wijzigen en stelt de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte.
 9. Een strippenkaart van 10 lessen is 14 weken geldig; een strippenkaart van 5 weken is 8 weken geldig en een losse les dient gebruikt te worden binnen 4 weken na aanschaf van de desbetreffende les.
 10. Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 11. Yoga U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yogalessen.
 1. Yoga U is niet aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer.
 2. Yoga U verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en (financiële) administratie. Yoga U gaat zorgvuldig met deze gegevens om: ze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.